Sayt üzrə axtarışTabe prokurorluqlar

Yeniliklərə abunə
Abunə olmaq istədiyiniz bölməni seçin:

Əsas səhifə / Normativ hüquqi aktlar /Beynəlxalq konvensiyalar

Beynəlxalq konvensiyalar


Aparteid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İrqi ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə qarşı Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquq münasibətləri və hüquqi yardım haqqında” Konvensiyası

“Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Köləlik haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnsanlarla ticarətə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hərbi cinayətlərə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin tətbiq edilməməsi haqqında Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hava gəmilərində törədilmiş cinayətlər və bəzi digər aktlar haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında” Konvensiyanı tamamlayan beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən aeroportlarda qanunsuz zorakılıq hərəkətləri əleyhinə

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Uşaq hüquqları haqqında” BMT Konvensiyasının Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Uşaq hüquqları haqqında” BMT Konvensiyasının Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakultativ Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Hava gəmilərinin qanunsuz zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilən qanunsuz hərəkətlər əleyhinə mübarizə haqqında” Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında” Avropa Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” Konvensiya

“Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Konvensiya

“Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında” Konvensiya

“Terrorizmin qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyası

BMT-nin “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası

“Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında” Avropa Konvensiyası

Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında” Konvensiya

“Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyası

“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiya

“Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında” Beynəlxalq Konvensiya

İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyası